Warunki korzystania

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą politykę prywatności. Przeprowadzimy cię Wszyscy Daj nam znać o swoich postach, publikując nową politykę prywatności na tej stronie Opublikować.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, możesz się z nami skontaktować. Firma zatrzyma twoje dane osobowe tylko w stosownych przypadkach Polityka prywatności jest obowiązkowa. Będziemy twoimi danymi osobowymi przechowywać i wykorzystywać w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych szanujemy (na przykład, jeśli musimy przechowywać Twoje dane, aby zachować zgodność z prawo odpowiedni), Rozstrzyganie sporów i egzekwowanie naszych umów prawnych i wytycznych.

Nie mamy kontroli nad treścią, polityką prywatności ani żadnymi innymi procedura Strona internetowa lub usług stron trzecich i nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Nasz serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, którymi nie zarządzamy. I Klikając łącze strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na tę stronę Wysłane od osoby trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z naszą polityką dot Prywatność Wszystko w porządku przeczytaj stronę, którą odwiedziłeś.

Firma może ujawnić Twoje dane osobowe w dobrej wierze Potrzebujemy środków na.

Użytkownik może również usunąć te, które podał w ramach określonego konta, wysyłając odpowiednią prośbę pocztą e-mail określoną w sekcji niniejszej Polityki. Usunięcie konta może jednak wiązać się z brakiem możliwości korzystania z Serwisu zarówno w całości, jak iw części. Uprawnienia Użytkownika wynikające z niniejszej Polityki mogą zostać ograniczone zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa. W szczególności takie ograniczenia mogą obejmować zobowiązanie Administracji Witryny do przechowywania informacji zmienionych lub usuniętych przez Użytkownika przez okres określony przepisami prawa oraz do przekazywania takich informacji organowi państwowemu zgodnie z przepisami prawa zgodnie z ustaloną procedurą.

Pliki cookie przesyłane przez Administrację Witryny do urządzeń technicznych Użytkownika mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikowi spersonalizowanych funkcji Witryny, w celu spersonalizowanej reklamy, która jest wyświetlana Użytkownikowi, w celach statystycznych i badawczych, a także w celu ulepszenia Witryny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzęt i oprogramowanie, z którego korzysta do odwiedzania stron w Internecie, może posiadać funkcję zakazu operacji na plikach cookies (dla dowolnych witryn lub dla niektórych witryn), a także kasowania wcześniej otrzymanych plików cookies.

Obowiązki użytkownika: Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszej Umowy i niezwłocznego zapoznania się z niniejszą Umową na stronie. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z niniejszą Umową, Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Witryny. Bądź odpowiedzialny za bezpieczeństwo, przechowywanie i poufność loginu i hasła podanego podczas rejestracji. Użytkownik ponosi również odpowiedzialność za wszelkie działania wykonane pod jego nazwą użytkownika i hasłem w Serwisie. Pozostawiając opinie w Serwisie, Użytkownik sam ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za swoje działania, w tym jeżeli takie działania prowadzą do naruszenia praw i uzasadnionych interesów osób trzecich.

Jeśli firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane. Poinformujemy Cię przed przekazaniem danych osobowych i innych zasad ochrony prywatności Temat.

Zachęcamy do okresowego przeglądania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Zmiany w niniejszej polityce prywatności zostaną odzwierciedlone w ich ujawnieniu witryny być.

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Firma podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby to zapewnić że Twoje dane są zarządzane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Informacją na temat prywatności oraz zakaz przekazywania danych osobowych do jakiejkolwiek organizacji lub kraju sprawdzi, czy nie są dostępne odpowiednie kontrole, w tym Twoje zabezpieczenia Dane i inne dane osobowe.

Firma przechowuje również dane dotyczące użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zapisane w teczka Zazwyczaj są one przechowywane przez krótszy okres czasu, gdy te dane zawiodą przybyli Używany w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszego serwisu lub nas samych są prawnie zobowiązane do przechowywania tych danych przez dłuższy okres.